วัดอัครเทวดามีคาแอล

รู้จักกับวัดอัครเทวดามีคาแอล

เครื่องแบบนักเรียน

เครื่องแต่งกายนักเรียนทุกระดับชั้นของโรงเรียนเทพินทร์พิทยา

ระเบียบการ

ระเบียบการรับสมัครนักเรียนโรงเรียนเทพินทร์พิทยา

ภาพกิจกรรม

ประมวลภาพกิจกรรมโรงเรียนเทพินทร์พิทยา

สถานศึกษาดีที่เราภูมิใจ

เรียนดี กีฬาเด่น เน้นคุณธรรม

โรงเรียนเทพินทร์พิทยา

71 หมู่ 2 ตำบลดอนกระเบื้อง
อำเภอบ้านโป่ง จังหวัดราชบุรี 70110

E-MAIL

[email protected]

PHONE

087 508 8666