ขออภัย! โรงเรียนกำลังดำเนินการปรับปรุงเว็บไซต์

สามารถติดตามข่าวสารต่างๆ ของโรงเรียนได้ที่

Facebook : โรงเรียนเทพินทร์พิทยา