จันทร์, ตุลาคม 22, 2018

 

 banner2

ต้อนรับและเคารพพระธาตุ พระสันตะปาปา ยอห์น ที่ 23 และพระสันตะปาปา ยอห์น ปอล ที่่ 2

ภาพกิจกรรม 2557 เมนู